Geometri Soruları-9

Geometri soruları-9…

Problem 105 :

ABC üçgeninde F noktası iç teğet çemberin merkezi, [ED] paralel [BC], |EB|+|DC|=12 cm ise; |AE|+|AD| nin alabileceği en küçük tamsayı değeri kaç cm dir?

geometri soruları

Problem 106 :

ABC üçgen, [AD] [BC] ye dik, [AE] kenarortay ve uzunluğu 16 cm, yükseklik 12 cm ise; BAC açısına ait açıortay uzunluğu kaç farklı tamsayı değeri alabilir?

geometri soruları

Problem 107 :

ABC üçgen, A açısının ölçüsü 90°den küçük, |BP|=|PC|, |AB|=6 cm, |AC|=8 cm ise; |AP|=x in alabileceği tamsayı değeri kaç cm dir?

geometri soruları

Problem 108 :

ABC üçgen, A açısının ölçüsü 90°den büyük, B açısının ölçüsü C açısının ölçüsünden büyük, |BC|=10 cm, |AC|=b, |AB|=c, b ve c tamsayı olduğuna göre; c kaç farklı değer alabilir?

geometri soruları

Problem 109 :

ABC üçgen, [AN] açıortay, m(ACB)=m(PBA), |AP|=11 cm, |BN|=7 cm ise; |AB|=x in alabileceği kaç tamsayı değeri vardır?

geometri soruları

Problem 110 :

ABC eşkenar üçgen, K; üçgenin içinde bir nokta, |EB|=2 cm, |BD|=5 cm, |AC|=8 cm ise; |KE|+|KD| nin alabileceği en büyük tamsayı değeri kaç cm dir?

geometri soruları

Problem 111 :

ABCD yamuk, [AD] [BC] ye paralel, alt taban uzunluğu üst taban uzunluğunun 4 katı, yan kenar uzunlukları 6 cm ve 8 cm ise; yamuk ABCD nin çevresinin alabileceği en büyük tamsayı değeri kaç cm dir?

geometri soruları

Problem 112 :

ABC üçgen, A açısının ölçüsü 90°den büyük, |AD|=|AB|, |AC|=10 cm, |BC|=16 cm ise; |DC|=x in alabileceği kaç tamsayı değeri vardır?

geometri soruları

Problem 113 :

…ABCDEF… bir düzgün çokgenin köşegenleri, [EB] köşegen, m(EBA)=120° ise; düzgün çokgen kaç kenarlıdır?

geometri soruları

Problem 114 :

Şekildeki düzgün çokgen kaç kenarlıdır?

geometri soruları

Problem 115 :

ABCDEFGH düzgün sekizgen, G, D, P ve B, C, P noktaları doğrusal ise; GCP açısının ölçüsü kaç derecedir?

geometri soruları

Problem 116 :

…ABCDEFG… bir düzgün çokgenin köşeleri, m(DAB)=α, m(FGC)=β ise; α/β oranı kaçtır?

geometri soruları

Problem 117 :

KLMNP düzgün beşgen, |LP|=12 cm ise; EFP üçgenin çevresi kaç cm dir?

geometri soruları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir