Geometri Soruları-5

Geometri soruları-5…

Problem 53 :

ABC bir ikizkenar üçgen, [BE] dik [AC], |EC|=3 cm, |BC|=5 cm ise; |AC|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Problem 54 :

ABC bir üçgen, [AK] dik [BC], [PM] dik [BC], |AB|=|PC|, |BK|=|KL|, |LM|=|MC|, m(ACB)=19° ise; m(BAC) kaç derecedir?

geometri soruları

Problem 55 :

ABCD dörtgen, [AP] dik [BC], [AO] dik [CD], m(PAO)=45° |BP|=|PC|, |CO|=|OD|, A noktası ile C noktası arasındaki uzaklık 12 br ise; B noktası ile D noktası arasındaki uzaklık kaç br dir?

geometri soruları

Problem 56 :

ABC bir dik üçgen, m(CBA)=2m(DAC), |AB|=15 cm, |AC|=8 cm ise; |DC|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Problem 57 :

ABC bir üçgen, m(ACB)=2m(BAD), |AC|=|CD|, |AB|=5 cm, |BD|=1 cm ise; |AC|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Problem 58 :

ACD ve BCE birer üçgen, |BE|=|BC|, |AE|=|DC|, m(CBD)=m(DBE), m(ADC)=120°, m(CAD)=x ise; x kaç derecedir?

geometri soruları

Problem 59 :

ABC üçgeninde [DE] dik [AC], [DF] dik [AB], m(ACB)=m(CAB)=15°, |DE|+|DF|=5 cm ise; |AB| kaç cm dir?

geometri soruları

Problem 60 :

ABC üçgeninde [DF] dik [AB], [DE] dik [AC], |DF|=1 cm, |DE|=3 cm, |BC|=2kök5 cm ise; |AB| kaç cm dir?

geometri soruları

Problem 61 :

ABC bir üçgen, [CK] dik [AB], [EP] dik [AB], [ED] dik [AD], |AB|=|AC|, |PE|+|KC|= 2|BC|, |KB|=kök17 cm, |ED|=2 cm ise; |BC| kaç cm dir?

geometri soruları

Problem 62 :

ABC üçgeninde |AB|=|AC|, [FD] paralel [AC], [DE] dik [AC], |AE|=6 cm, |EC|= 2 cm, |FB|=3 cm ise; |DE|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Problem 63 :

ABC ve DBE birer dik üçgen, |DC|=|CE|, |AD|=5 cm, |DB|= 8 cm ise; |DE| kaç cm dir?

geometri soruları

Problem 64 :

ABC ikizkenar üçgen, |AB|=|BC|, [BD] dik [AC], [BD] ile [CE] nin kesim noktası F, |BF|=|FD|, |BE|=1 cm, |BC|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Problem 65 :

ABE ile DBC birer üçgen, [AE] paralel [BC], [DC] dik [BC], m(CBD)=m(EBA), |AE|=|BD|, |AB|=13 cm, |DC|=5 cm ise; |DE|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir