Geometri Soruları-11

Geometri soruları-11…

Problem 131 :

Şekilde ABCD dikdörtgen, [BE] [CF] ye paralel, 2|AE|=3|EF|, |BE|=3kök2 cm, |CF|=13kök2 cm, m(BCF)=45° ise; dikdörtgenin alanı kaç cm² dir?

geometri soruları

Problem 132 :

ABCD kare, S; [AC] ile [EF] nin kesim noktası, |BF|=3 cm, |ED|=6 cm, |AB|=18 cm ise; SFC üçgenin alanı kaç cm² dir?

geometri soruları

Problem 133 :

ABCD kare, |DF|=|FC|, FKLN konveks dörtgenin alanı 18 cm² ise; karenin bir kenar uzunluğu kaç cm dir?

geometri soruları

Problem 134 :

ABCD kare, [AP] [PN] ye dik, [PN] [NC] ye dik, |AP|=|PN|=|NC| ise; karenin alanı kaç cm² dir?

geometri soruları

Problem 135 :

ABCD dikdörtgen, [AC] köşegen, [SN] [ND] ye dik, |AB|=|NC|, |AS|=1 cm, |SD|=8 cm ise; |AN|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Problem 136 :

PEFT ve TKMN birer kare, [TR] [FK] ye dik, PRNT konkav dörtgenin alanı 144 cm² ise; |TR| kaç cm dir?

geometri soruları

Problem 137 :

ABCD yamuk, [AB] paralel [DC], D açısının ölçüsü B açısının ölçüsünün iki katı, alt tabanın uzunluğu 13 cm, [AD] nin uzunluğu 8 cm ise; üst tabanın uzunluğu kaç cm dir?

geometri soruları

Problem 138 :

ABCD dik yamuk, |AB|²+|BC|²=8|BC|, üst tabanın uzunluğu 4 cm ise; yan kenar x kaç cm dir?

geometri soruları

Problem 139 :

ABCD yamuk, [ED] dik [DC], E noktası alt tabanın orta noktası, 2|DA|=3|EB|, yükseklik 2kök5 cm ise; taralı alanların toplamı kaç cm² dir?

geometri soruları

Problem 140 :

ABCD dik yamuğun köşegenleri birbirine dik , üst tabanın uzunluğu 3 cm, alt tabanın uzunluğu 8 cm ise; yan kenar x kaç cm dir?

geometri soruları

Problem 141 :

ABCD ikizkenar yamuk, CAB dik üçgen, alt taban üst tabanın 3 katı, |AD|=6 cm, |CE|=|EB| ise; |AE|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Problem 142 :

ABCD dik yamuk, [DE] ve [CE] açıortay, |BC|=9 cm, |AB|=12 cm ise; ECD üçgenin alanı kaç cm² dir?

geometri soruları

Problem 143 :

ABCD dik yamuk, köşegenleri 6 cm-8 cm ve birbirine dik, m(EAC)=m(AEC), alt taban üst tabanın 4 katı ise; |BE|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir