TYT-AYT Geometri Konuları

öğreterek öğrenme

TYT-AYT Geometri Konuları … YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) 1.oturum TYT (Temel Yeterlilik Testi) ile 2.oturum AYT (Alan Yeterlilik Testi)’ nin 40’ar soruluk Matematik testi içinde yer alan Geometri problemlerinin hangi konularından çıkabileceğini (Geometri müfredat konularını) ve geçmiş yıllarda çıkmış sorularının konularına ait dağılımını aşağıda gösterilen tablolardan öğrenebilirsiniz.
Önemli Not: Farklı sitelerdeki konu başlıkları değişiklik gösterebilir.
1) Doğruda ve Üçgende Açılar
2) Dik ve Özel Üçgenler
3) İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
4) Üçgende Alan
5) Üçgende Açıortay Bağıntıları
6) Üçgende Kenarortay Bağıntıları
7) Üçgende Eşlik ve Benzerlik
8) Açı-Kenar Bağıntıları
9) Çokgenler
10) Dörtgenler
11) Yamuk
12) Paralelkenar
13) Eşkenar Dörtgen – Deltoid
14) Dikdörtgen-Kare
15) Çember ve Daire
16) Dairede Alan
17) Dik Koordinat Sistemi
18) Noktanın Analitiği
19) Doğrunun Analitiği
20) Dönüşümler
21) Çemberin Analitiği
22) Katı Cisimler (Prizma, Piramit, Koni, Küre)28 Eyl

Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzunlukta bulunan noktaların kümesine (geometrik yerine) çember denir.

28 Eyl

Karşılıklı kenarları eşit ve açıları dik olan paralelkenara dikdörtgen denir.Dikdörtgen özel bir paralelkenar olduğundan paralelkenarın tüm özelliklerini sağlar.Köşegenleri birbirine eşittir....

28 Eyl

İki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir.Paralel olan kenarlara tabanlar, diğerlerine de yan kenarlar denir.Yan kenarların orta noktalarından geçen doğru...

28 Eyl

Düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan üç yada daha fazla noktanın ardışık olanlarından geçen doğru parçalarının birleşimine çokgen denir.Bu doğru parçaları...

28 Eyl

Bir üçgende bir kenar uzunluğu, diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük; farklarının mutlak değerinden büyüktür. Bir üçgende eş açılar karşısındaki...

28 Eyl

Üçgenin bir kenarının orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğru parçasına kenarortay denir. Kenarortay özellikleri Bir üçgende üç kenarortay bir noktada kesişir.Bu...

28 Eyl

Bir üçgenin kenarlarından eşit uzaklıkta bulunan noktalardan oluşan doğruya açıortay denir. Bu doğru iç açılar içinse iç açıortay dış açılar...

28 Eyl

Bir üçgende alan, yükseklik ile yüksekliğin indiği kenar uzunluğunun (tabanın) yarısının çarpımıdır. Bir dik üçgende dik kenarlar çarpımının yarısı üçgenin...

28 Eyl

Bu bölümde dik üçgenlerin kenarları arasındaki bağıntıları göreceğiz.Ayrıca dik üçgenlerin en çok kullanılan şekillerini özel üçgenler olarak inceleyeceğiz. Özel üçgenlerin...

28 Eyl

Üçgen; A, B, C doğrusal olmayan üç nokta olsun.[AB], [BC], [AC] doğru parçalarının birleşimi olan [AB]U[BC]U[AC] kümesine denir. Bir üçgende...

19 Eyl

(Nokta, Doğru, Doğru Parçası, Işın, Düzlem ve Uzay Kavramları) Nokta; tanımsız bir terimdir.Kalemin sivri ucunun kağıt üzerinde bıraktığı iz, nokta...