DOĞRUDA AÇILAR

(Nokta, Doğru, Doğru Parçası, Işın, Düzlem ve Uzay Kavramları)

Nokta; tanımsız bir terimdir.Kalemin sivri ucunun kağıt üzerinde bıraktığı iz, nokta hakkında fikir verir.Noktanın hiçbir boyutu yoktur.Noktalar büyük harfle adlandırılır.Tüm noktaların kümesine uzay denir.

Doğru; bir noktalar kümesidir.Doğrular “d doğrusu”, “k doğrusu” diye adlandırılır.Bir doğrunun en az iki farklı noktası vardır.Bir doğru üzerinde ikiden çok nokta alınırsa bu noktalara doğrusal noktalar denir.

Doğru parçası; bir doğrunun A ve B gibi farklı noktaları arasında kalan tüm noktaların kümesine, AB doğru parçası denir ve [AB] ile gösterilir.

Işın; bir doğrunun bir noktasından başlayıp düz olarak sürekli tek yöne uzatılabilen uzunluğu sınırsız, kalınlığı bulunmayan geometrik terime denir.

Düzlem; uzunluğu ve genişliği, düz ve sınırsız genişletilebilen fakat kalınlığı bulunmayan geometrik terim olarak ele alınır.Düzlem olarak paralelkenarsal bölge modeli kullanılır.Tüm noktalar kümesine uzay denir.

AÇILAR

Açı; başlangıç noktaları ortak olan iki ışının birleşimine denir.Açıyı oluşturan ışınların her birine açının kenarları, ışınların ortak noktasına da açının köşesi denir.

Bir çemberin çevresinin 1/360 i olan yayı gören merkez açısının ölçüsüne 1 derece denir.Bir derecenin 1/60 ine 1 dakika, bir dakikanın 1/60 ine 1 saniye denir.

Ölçüleri eşit olan açılara, eş açılar denir.

Ölçüleri toplamı 180° olan iki açıya bütünler açılar, ölçüleri toplamı 90° olan iki açıya tümler açılar denir.

Kesişen iki doğrunun oluşturduğu açılardan biri 90° ise bu doğrular birbirine diktir.

Köşeleri ortak ve kenarları birbirinin ters ışını olan açılara, ters açılar denir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir