ÜÇGENDE AÇILAR

Üçgen; A, B, C doğrusal olmayan üç nokta olsun.[AB], [BC], [AC] doğru parçalarının birleşimi olan [AB]U[BC]U[AC] kümesine denir.

Bir üçgende iç açılarının ölçüleri toplamı 180°, bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşit ve dış açıların ölçüleri toplamı 360° dir.

Üçgenin yardımcı elemanları;

Bir üçgende bir açının açıortayının karşı kenarı kestiği nokta ile köşe arasında kalan parçasına, üçgenin bir açıortayı denir.

Bir üçgende bir kenarın orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğru parçasına, üçgenin o kenarına ait kenarortayı; uzunluğuda o kenara ait kenarortay uzunluğu denir.

Bir üçgende bir köşeden karşı kenara çizilen dikmenin köşe ile kenar arasında kalan parçasına, üçgenin bu kenarına ait yüksekliği denir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir