Problemler

Geometri dersi ile ilgili temel seviye problemler yer almaktadır. Bu problemler; üçgenlerin, dörtgenlerin, paralelkenarların, dikdörtgenlerin ve diğer şekillerin alanlarını ve çevrelerini bulmakla ilgilidir. Açı bulmayla ilgili çeşitli problemler de dahil edilmiştir.

Sorular çoğunlukla lise ders kitaplarımızda hepimizin geçtiği basit Geometri kavramlarına veya teoremlerine dayanmaktadır. Ancak bazı sorulardan zor olanları da vardır ve bir çözüm bulmaya çalışmadan önce sorunun iyi anlaşılması gerekir.

Becerilerinizi bir dizi geometri testleri üzerinde deneyebilirsiniz. Geometri PDF sayfasında detaylı çözümler verilmiştir.29 Eyl

Geometri soruları-12… Problem 144 : ABCD ikizkenar yamuk, |DB|=20 cm, m(CBD)=15° ise; yamuğun alanı kaç cm² dir? Problem 145 :...

29 Eyl

Geometri soruları-11… Problem 131 : Şekilde ABCD dikdörtgen, [BE] [CF] ye paralel, 2|AE|=3|EF|, |BE|=3kök2 cm, |CF|=13kök2 cm, m(BCF)=45° ise; dikdörtgenin...

29 Eyl

Geometri soruları-10… Problem 118 : ABCDEF düzgün altıgen, |FK|=|KE|, |BC|=4 cm ise; KBCD dörtgeninin alanı kaç cm² dir? Problem 119...

29 Eyl

Geometri soruları-9… Problem 105 : ABC üçgeninde F noktası iç teğet çemberin merkezi, [ED] paralel [BC], |EB|+|DC|=12 cm ise; |AE|+|AD|...

29 Eyl

Geometri soruları-8… Problem 92 : ABC üçgeninde [BK] ve [CK] açıortay, [KD] dik [BC], |AB|=8 cm, |BD|=7 cm, |DC|=4 cm...

29 Eyl

Geometri soruları-7… Problem 79 : Şekildeki ABC üçgeninde [AB] 4 eş parçaya, [BC] 3 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre, Alan(DKL)/Alan(ABC)...

29 Eyl

Geometri soruları-6… Problem 66 : Şekilde ABC üçgen, [AB] dik [AC], [DE] dik [BC], [FD] açıortay, |BE|=|EC|, m(FDE)=74° ise; m(FCB)=α...

29 Eyl

Geometri soruları-5… Problem 53 : ABC bir ikizkenar üçgen, [BE] dik [AC], |EC|=3 cm, |BC|=5 cm ise; |AC|=x kaç cm...

29 Eyl

Geometri soruları-4… Problem 40 : ABC ile KCN birer üçgen, [AD] dik [BN], |AD|=|KN|, |AK|=|KC| ise; KNB açısının ölçüsü kaç...

29 Eyl

Geometri soruları-3… Problem 27 : ABC üçgeninde; D dış teğet çemberin merkezi, m(ADB)=x, m(BDC)=y, m(BAC)=7x-5°, m(ACB)=y-20° ise; x kaç derecedir?...

29 Eyl

Geometri soruları-2… Problem 14 : a+b+c+d = 260°, e+f = 20x ise; x kaç derecedir? Problem 15 : [BL paralel...

28 Eyl

Geometri Soruları-1… Üçgende Açı, Dikdörtgende Açı, Yamukta Alan, Geometri Yamuk Alan, İç Teğet Çember Merkezi, Dış Teğet Çember Merkezi, Karede Alanı,...