Geometri Soruları-10

Geometri soruları-10…

Problem 118 :

ABCDEF düzgün altıgen, |FK|=|KE|, |BC|=4 cm ise; KBCD dörtgeninin alanı kaç cm² dir?

geometri soruları

Problem 119 :

ABCDE düzgün beşgen, [AS] simetri ekseni, |GB|=3|AG|, |EF|=12 cm ise; |FG|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Problem 120 :

ABCDE düzgün beşgen, [RC] dik [CD], |AR|=|CD| ise; ERA açısının ölçüsü kaç derecedir?

geometri soruları

Problem 121 :

ABCD dörtgen, |AD|=|DC|=|CB|, A açısının ölçüsü 125°, D açısının ölçüsü 60° ise; C açısının ölçüsü=x kaç derecedir?

geometri soruları

Problem 122 :

ABCD dörtgen, [AC] ile [DB] köşegen, m(BAC)=60°, m(CAD)=50°, m(ADB)=35°, m(BDC)=30° ise; m(CBD)=x kaç derecedir?

geometri soruları

Problem 123 :

ABCD dörtgen, [BD] açıortay, [DC]; [BC] ye dik, |AB|=9 cm, |DC|=12 cm, |BC|=14 cm ise; |AD|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Problem 124 :

ABCD dörtgeninde; K,L,M,N bulundukları kenarların orta noktaları, Alan(DKN)=6 cm², Alan(ALK)=10 cm², Alan(LBM)=16 cm² ise; Alan(KLMN)+Alan(NMC)=x+y kaç cm² dir?

geometri soruları

Problem 125 :

ABCD paralelkenar, |CF|=|FB|, |BE|=3|AE|, Alan(DEF)=21 cm² ise; paralelkenarın alanı kaç cm² dir?

geometri soruları

Problem 126 :

ABCD paralelkenar, [AH]; [BC] ye dik, m(BDC)=2m(ADB), |DC|=3 cm ise; |ED|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Problem 127 :

ABCD eşkenar dörtgen, E,A ve C noktaları doğrusal, |AC|=12 cm, |CD|=10 cm, |EA|=9 cm ise; |EB|=x kaç cm dir?

geometri soruları

Problem 128 :

ABCD paralelkenar, A,E,P ve D,E,F noktaları doğrusal, Alan(AED)=Alan(EFCP) ise; |DE|/|DF| oranı kaçtır?

geometri soruları

Problem 129 :

Şekilde ABCD dikdörtgen, |AC|=|BE|, m(DCA)=36°, m(EBC)=16° ise; m(CDE)=α kaç derecedir?

geometri soruları

Problem 130 :

ABCD kare, [DK] ve [AF] açıortay, [AE] [DB] ye dik, DKC üçgenin alanı 26 cm² ise; ABF üçgenin alanı kaç cm² dir?

geometri soruları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir