dik ve özel üçgenler test

Dik ve Özel Üçgenler Test-5

dik ve ozel ucgenler test 5

TYT-AYT Geometri konuları dik ve özel üçgenler test-5 ve çözümleri…

Problem 1 :

ABC bir eşkenar üçgen, |EB|=|EC| ise; m(BAE)= x kaç derecedir?

eşkenar üçgen
dik ve özel üçgenler test-5

Problem 2 :

ABC bir eşkenar üçgen, [AB] // [PD], [AC] // [EP], [PN] Ʇ [AC], |PD|=2 cm, |PE|=3 cm, |PN|=2√3 cm ise; ABC üçgeninin bir kenarı kaç cm dir?

eşkenar üçgen
dik ve özel üçgenler test-5

Problem 3 :

ABC eşkenar üçgen, [RS] Ʇ [AB], [RK] Ʇ [BC], [RP] Ʇ [AC], |SR|=9 br, |RK|=3 br, |RP|=10 br ise; ABC üçgeninin çevresi kaç br dir?

eşkenar üçgen
dik ve özel üçgenler test-5

Problem 4 :

ABC bir eşkenar üçgen, m(EPN)=60°, |BP|=5 cm, |PC|=12 cm, |AE|=11 cm ise; |AN|=x kaç cm dir?

eşkenar üçgen
dik ve özel üçgenler test-5

Problem 5 :

ABC bir eşkenar üçgen, m(DEA)=105°, |BC|=|AD|, |AB|=4 cm ise; |BD| kaç cm dir?

eşkenar üçgen
dik ve özel üçgenler test-5

Problem 6 :

ABC bir eşkenar üçgen, |BD|=3|CD|, |AD|=3√7 cm ise; |AB|=x kaç cm dir?

eşkenar üçgen
dik ve özel üçgenler test-5

Problem 7 :

ABC ve DBE birer eşkenar üçgen, |DC|=7 cm, |EC|=8 cm ise; |ED| kaç cm dir?

eşkenar üçgen
dik ve özel üçgenler test-5

Problem 8 :

ABC bir eşkenar üçgen, [BE] Ʇ [AD], |BE|=|CD|, |AF|=|FB|, m(BFD)=α ise; α kaç derecedir?

eşkenar üçgen
dik ve özel üçgenler test-5

Dik ve Özel Üçgenler Test-5 Çözümleri

Problem 1’in çözümü :

Eşkenar üçgende bulunan üçgenlerin üç kenar uzunluğu eşit olduğundan (K.K.K), üçgenler eştir. Buna göre 2x=60°, x=30° dir.

eşit kenarlı üçgen
dik ve özel üçgenler test-5 çözümleri

Problem 2’nin çözümü :

Eşkenar üçgenin içinde alınan herhangi bir noktadan kenarlara çizilen paralellerin toplamı eşkenar üçgenin bir kenarına eşittir. İspatı için geometri soru bankası pdf sayfasına bakınız.

özel üçgenler
dik ve özel üçgenler test-5 çözümleri

Problem 3’ün çözümü :

Şekildeki ABC eşkenar üçgen sorusu için çıkardığımız formülün ispatını kitabımızda yaptık.

özel üçgenler
dik ve özel üçgenler test-5 çözümleri

Problem 4’ün çözümü :

|EC|=17-6=11 cm, açılar yerine yazılırsa iki üçgenin A.A.A benzerliğinden x uzunluğu 7 cm bulunur.

özel üçgenler
dik ve özel üçgenler test-5 çözümleri

Problem 5’in çözümü :

m(EBA)=45°, |BC|=|AD| ve |BC|=|AB| ise |AD|=|AB| olacağından m(ADB)=45° olur. ABD dik üçgeninde dik kenarları 4 cm olduğundan hipotenüs (|BD|) 4√2 cm bulunur.

ikizkenar dik üçgen
dik ve özel üçgenler test-5 çözümleri

Problem 6’nın çözümü :

ABC eşkenar üçgeninde yükseklik kenarortaydır. Buna göre |BN|=|NC| dır.|BD|=3|CD| ise |BN|=|NC|=|CD| olur. Dik üçgende pisagor bağıntısından x=6 cm bulunur.

özel üçgenler
dik ve özel üçgenler test-5 çözümleri

Problem 7’nin çözümü :

İki üçgen eş (K.A.K) olduğundan m(BCE)=60° olur. Üçgenin iki kenarı ve bir açısı bilindiğinden kosinüs teoremini yazalım. x²=7²+8²-2.7.8.cos120 buradan x değeri 13 cm bulunur.

Problem 8’in çözümü :

ABC üçgeninde |AF|=|FB| olduğundan C noktasından AB kenarına çizeceğimiz yükseklik F noktasında diktir. Eşkenar üçgende yükseklikler eşittir. Buna göre |BE|=|CF| dir. O halde |CF|=|CD| olur. Tepe açısı 150 derece olan ikizkenar üçgende taban açıları 15° olacağından alfa açısının ölçüsü 90°-15°=75° bulunur.

özel üçgenler
dik ve özel üçgenler test-5 çözümleri
doğruda açılar test pdf

Dik ve Özel Üçgenler Test-5 PDF

Ders Geometri, ücretsiz olarak indirilebilen pdf formatında Geometri soru bankası kitabını sunar. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlanmaktadır. Adaylar üniversite giriş sınavı tyt ayt için önemli olan dik ve özel üçgenler test-5 pdf dosyasını görüntüleyebilir.

İNDİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir