dik ve özel üçgenler test

Dik ve Özel Üçgenler Test-4

dik ve özel üçgenler test

Matematik derslerinde 9. sınıf öğrencileri, özel üçgenlerin özelliklerini öğrenirken sık sık karşılaşırlar. Bu özel üçgenler, dik ve çeşitli özelliklere sahip üçgenler olarak bilinir. Bu test, öğrencilerin bu özel üçgenlerin özelliklerini anlamalarını ve uygulamalarını sağlayacak sorular içermektedir.

Problem 1 :

ABC bir üçgen, [CK] Ʇ [AB], [EP] Ʇ [AB], [ED] Ʇ [AD], |AB|=|AC|, |PE|+|KC|= 2|BC|, |KB|=√17 cm, |ED|=2 cm  ise; |BC| kaç cm dir?

özel üçgenler

Problem 2 :

ABC üçgeninde |AB|=|AC|, [FD] // [AC], [DE] Ʇ [AC], |AE|=6 cm, |EC|= 2 cm, |FB|=3 cm ise; |DE|=x kaç cm dir?

özel üçgenler

Problem 3 :

ABC ve DBE birer dik üçgen, |DC|=|CE|, |AD|=5 cm, |DB|= 8 cm ise; |DE| kaç cm dir?

özel üçgenler

Problem 4 :

ABC ikizkenar üçgen, |AB|=|BC|, [BD] Ʇ [AC], [BD] ile [CE] nin kesim noktası F,  |BF|=|FD|, |BE|=1 cm, |BC|=x kaç cm dir?

ikizkenar üçgen soruları

Problem 5 :

ABE ile DBC birer üçgen, [AE] // [BC], [DC] Ʇ [BC], m(CBD)=m(EBA), |AE|=|BD|, |AB|=13 cm, |DC|=5 cm ise; |DE|=x kaç cm dir?

ikizkenar üçgen soruları

Problem 6 :

Şekilde ABC üçgen, [AB] Ʇ [AC], [DE] Ʇ [BC], [FD] açıortay, |BE|=|EC|, m(FDE)=74° ise; m(FCB)=α kaç derecedir?

ikizkenar üçgen soruları

Problem 7 :

ABC üçgen, [AD] Ʇ [BD], |BC|=2|AD|, m(BAD)=m(DAC)=53° ise; m(DBC)= x kaç derecedir?

ikizkenar üçgen soruları

Problem 8 :

ABC dik üçgen, |BE|=2|CD|, m(CBA)=20°, m(CDA)=40° ise; m(DAE)= x kaç derecedir?

Dik ve Özel Üçgenler Test-4 Çözümleri

Problem 1’in çözümü :

|BC|= x dersek, |PE|+|KC|= 2x olur. ABC ikizkenar üçgeninde |PE|=|KC|+|ED| dir. (ispatı için bakınız) |KC|+2+|KC|= 2x, buradan |KC|= x-1 olur. KBC üçgeninde pisagor bağıntısı yazılırsa, |BC|=x=9 cm bulunur.

ikizkenar üçgen kuralları

Problem 2’nin çözümü :

ABC ikizkenar üçgeninde [FD], [AC] ye paralel ise yöndeş açılardan |FD|= 3 cm ve [ED] diktir. FDER dikdörtgen olduğundan |FR|= x cm, |RE|= 3 cm, |AF|= 8-3=5 cm, |AR|= 6-3=3 cm, AFR dik üçgeninde pisagordan x=4 cm bulunur.

özel üçgenler

Problem 3’ün çözümü :

Çözüm : DBC dik üçgeninde |DC|=|CE| ise |DC|=|BC|=|CE| (muhteşem üçlü) dir. |BC|=|CE| ve [AC] ye [BE] ye dik olduğundan A ile E noktasını birleştirirsek ABE üçgeni ikizkenar olur. |AC|=13 cm. ADE üçgeni 5-12-13 dik üçgeni olacağından |DE|=12 cm bulunur.

muhteşem üçlü

Problem 4’ün çözümü :

DBC üçgeninde |DK|=|BK| ise |DK|=|BK|=|KC| (muhteşem üçlü) dir. Eş üçgenlerden |DL|=1 cm olduğundan |DK|=(x/2)-1 olur. İki üçgenin benzerliğinden x=3 cm bulunur.

muhteşem üçlü

Problem 5’in çözümü :

DBK ikizkenar üçgeni ile ABE üçgeninin iki kenarı ve arasındaki açıları eşit olduğundan bu üçgenler eştir. DBC 5-12-13 dik üçgeni olacağından |BC|=12 cm dir. |BK|=|BE|=24 cm olur. Buradan |DE|=x=24-13=11 cm hesaplanır.

özel üçgenler

Problem 6’nın çözümü :

Çözüm : [BA] ile [ED] nin uzantısının kesiştikleri K noktasını C noktasına birleştirelim. Yükseklik aynı zamanda kenarortay olduğundan KBC ikizkenar üçgenidir. Bir üçgende iki iç açıortay varsa üçüncüsü de açıortaydır. Buna göre KFC üçgeninde [CA] açıortaydır. [CA] açıortayı hem de yükseklik olduğundan KFC üçgeni ikizkenardır. Taban açılarına 2β dersek, dış açıdan β=37° dir. m(CLD)=37°+74°=α+90° olduğundan m(FCB)=α=21° bulunur.

ikizkenar üçgen

Problem 7’nin çözümü :

 [AC] ile [BD] nin uzantısının kesiştikleri K noktası ABK üçgenini ikizkenar yapar. D noktasından [AK] ya paralel çizersek |BD|=|DK| olduğundan üçgenlerin benzerlik oranı 2 olur ki |BC|=2|DE| dir. |BC|=2|AD| idi. Buna göre |AD|=|DE| olacağından m(AED)=53° ve yöndeş açılardan m(KDE)=x dir. x+37°=53°, x=16° hesaplanır.

ikizkenar üçgen

Problem 8’in çözümü :

Çözüm :  Dış açıdan m(BAD)=20° dir. m(CBA)=m(BAD)=20° olduğundan |BD|=|AD| dir. |EC|=a, |DE|=b dersek, |BD|=2a+b olur. |BD|=|AD|=2a+b. ADP üçgeni ikizkenar olacak biçimde bir P noktası alalım. m(APD)=40°, |CP|=a+b dir. |AP|=|EP|=2a+b olduğundan AEP üçgeninde m(PEA)=m(EAP)=70° dir. x+40°=70°, x=30° bulunur.

ikizkenar üçgen

Dik ve Özel Üçgenler test-4 PDF

dik ve özel üçgenler test pdf

Ders Geometri, ücretsiz olarak indirilebilen PDF formatında Dik ve Özel Üçgenler Test-4 PDF dosyasını sunar. Matematik alanında önemli bir yere sahip olan geometri dersi, öğrencilerimizin becerilerini güçlendirmek adına oldukça önemlidir. Bundan dolayı Ders Geometri ekibi, öğrencilerin geometri konularındaki yeteneklerini artırmak için özel olarak hazırlanmış testler sunmaktadır. Bu değerli içerik, ücretsiz olarak temin edilebilen PDF formatındadır.

Üçgen Testleri öğrencilere problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı sağlamakta olup, özellikle üniversite giriş sınavları TYT ve AYT’ye hazırlanan öğrenciler için büyük bir destektir. Bu kaynak, geometri alanındaki anlayışı pekiştirmek ve sınav hazırlıklarını daha etkili hale getirmek isteyen her öğrencinin başvurabileceği değerli bir rehberdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir