doğruda açılar test

Doğruda Açılar Test-2

doğruda açılar
Doğruda Açılar Test-2

YKS Geometri konuları doğruda açılar test-2 ve çözümleri …

Doğruda açılar testi, çözümleri, soru ve çözümleri, cevaplı test …

Görselleri inceleyebilir, sayfa sonundan PDF formatındaki 7.-8.-9. Sınıf Doğruda Açılar Test-2 dosyasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Problem 1 :

[BA // [GH, a+b+c+d = 590° ise; x+y kaç derecedir?

geometri doğruda açılar test

Problem 2 :

[AF // [DE, [AH] ve [DG] açıortay, m(CBA)=132°, m(DCB)=128° ise; m(DGH)=x kaç derecedir?

geometri doğruda açılar test

Problem 3 :

[DF // [BC, [EA] Ʇ [AB], m(FDE)=60°, m(CBA)=50° ise; m(DEA)=x kaç derecedir?

geometri doğruda açılar test

Problem 4 :

[GH // [FK, [DE] // [AF], [AB] açıortay, m(CBA)=80°, m(BCD)=35°, m(EDC)=70°, m(FAG)=2x ise; x kaç derecedir?

geometri doğruda açılar test

Problem 5 :

[AL // [DK, [BP] ve [CP] açıortay, m(LAB)=38°, m(KDC)=138° ise; m(BPC)=x kaç derecedir?

geometri doğruda açılar test

Problem 6 :

a+b+c+d = 260°, e+f = 20x ise; x kaç derecedir?

geometri doğruda açılar test

Problem 7 :

[BL // [DE, m(LBP)=m(PBC), m(DCA)=m(ACB), m(PAC)=15° ise; m(CDE)= x kaç derecedir?

geometri doğruda açılar test

Problem 8 :

[BG // [DE, m(ABH)=m(HBG), m(EDF)=m(FDA), m(BAD)=30° ise; m(FCH)= x kaç derecedir?

geometri doğruda açılar test

Doğruda Açılar Test-2 Çözümleri

Problem 1’in çözümü :

İki paralel doğru arasındaki açıların toplamını bulmak için paralel doğru arasında kalan köşe sayısını toplar 1 çıkarır 180° ile çarparız. (açı sayısı-1).180° Elde ettiğimiz açılar toplamından soruda verilen değeri çıkararak istenilen değeri buluruz.

doğruda açı soru çözümü

Problem 2’nin çözümü :

(açı sayısı-1).180° formülünden (ispatlar bölümüne bakınız), a+b = 140° bulunur. M kuralı ile 180°-x = a+b eşitliğinden, a+b yerine yazılırsa, x=40° olur.

doğruda açı soru çözümü

Problem 3’ün çözümü :

Paralel iki doğru arasında kalan açılardan aynı taraftaki açıların toplamı diğer taraftaki açıların toplamına eşit (Zikzak kuralı) olduğundan x+130°=120°+90°, x=80° bulunur.

doğruda açı soru çözümü

Problem 4’ün çözümü :

Kenarları (ters yönlü) paralel açılardan m(DEK)=2x olur. Aynı taraftaki açıların toplamının birbirine eşitliğinden, x=25° bulunur.

doğruda açı soru çözümü

Problem 5’in çözümü :

Zikzak kuralı ile 80°+x = a+b dir. Üçgende a+b yerine 80°+x yazılırsa, 80°+2x=180°, x=50° bulunur.

doğruda açı soru çözümü

Problem 6’nın çözümü :

İç ters açılardan m(BAD)=m(ABK)=a dır. Zikzak kuralından a+b+c+d = e+f olur. 260° = 20x, x=13° bulunur.

doğruda açı soru çözümü

Problem 7’nin çözümü :

ABC üçgeninde m(BPC)=15°+a (dış açı) olur.[BL//[DE ile iç ters açılardan 30°+2a=2a+m(KCD), m(KCD)=30° dir. Karşı durumlu açılardan m(CDE)=x=150° bulunur.

doğruda açı soru çözümü

Problem 8’in çözümü :

[AK//[BG; m(DAK)=2a-30°  (iç ters açılar) dir. [AK//[DE; 2a-30°+2b=180° (karşı durumlu açılar). a+b = 105° olur.[BG//[CL ve [DE//[CP; m(BCL)=a, m(PCD)=b (yöndeş açılar) olur. a+x+b = 180°, 105°+x = 180°, m(FCH) = x = 75° bulunur.

doğruda açı soru çözümü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir