çember ve daire test

Çember ve Daire Test-1

çember ve daire test

TYT-AYT Geometri konuları çember ve daire test-1 ve çözümleri…

Bu sayfada çember içinde kare sorusu, çember soruları, çember ve daire 10.sınıf çözümlü sorular, çemberde açı soruları ve çözümleri, çemberde açı soruları, kirişler dörtgeni ile ilgili çözümlü sorular, kirişler dörtgeni soru ve çözümleri, yks geometri çember çözümlü sorular, dairede alan çözümlü sorular yeralmaktadır.

Problem 1 :

O merkezli çembere [BE [BD; E ve D noktasında [AC]; F noktasına teğet, m(AOC)=9x, m(DBE)=6y, 2x+3y=23° ise x kaç derecedir?

çember ve daire çözümlü test1

Problem 2 :

[ND]; F noktasında B merkezli çembere teğet, [NK] Ʇ [BD], |NK|=|BC|=|CD| ise; m(DBN) kaç derecedir?

çeyrek çember soruları

Problem 3 :

[AE] çembere C noktasında teğet, |AB|=|BC|, m(CBA)=30°, m(AEB)=50°, m(BCD)=α ise; α kaç derecedir?

teğet kiriş açı soruları

Problem 4 :

O yarım çemberin merkezi, |AE|=|ED|=|DC|, CB yayının ölçüsü 36°, m(BAE)=x ise; x kaç derecedir?

yarım çember soruları

Problem 5 :

Şekildeki çemberde, m(ACB)=25°, m(CBA)=75°, m(DBE)=α ise; α kaç derecedir?

kirişler dörtgeni soruları

Problem 6 :

ABCD dörtgen, [BA] Ʇ [AD], [BC] Ʇ [CD], m(CBD)=55°, m(CED)=103° ise; m(ADB)=x kaç derecedir?

çemberde açı kirişler dörtgeni soruları

Problem 7 :

A ve C noktası O merkezli çembere teğet, [AO] Ʇ [OD], |AB|=18 cm, |OA|=6 cm ise; |ED|=x kaç derecedir?

tyt ayt çember soruları

Problem 8 :

Şekildeki CDOE karesinin C köşesi O merkezli çember yayının, D ve E köşeleri de [AP] kirişi üzerindedir. Buna göre m(POA) kaç derecedir?

çember soruları

Çember ve Daire Test-1 Çözümleri

Problem 1’in çözümü :

O merkezli çemberde [AO] ve [CO], ABC üçgeninin dış açıortayıdır. Bir üçgende dış açıortayların oluşturduğu açının ölçüsü, 90° den üçüncü köşedeki açının ölçüsünün yarısının eksiğidir. Buna göre 9x=90°-3y, 3x+y=30° eşitliği ile soruda verilen eşitliği (-) ile çarpar taraf tarafa toplarsak x=7° bulunur.

çemberde açı soru çözümü

Problem 2’nin çözümü :

Teğet, değme noktasındaki yarıçapa diktir. Hipotenüs dik kenarın 2 katı olduğundan, dik kenarın karşısındaki köşe 30° dir. NBD üçgeni |NK|=|BF| olduğundan ikizkenardır. Tepe açısı 30° olan ikizkenar üçgende taban açıları 75° dir.

tyt geometri çözümleri çember

Problem 3’ün çözümü :

Tepe açısı belli olan ikizkenar üçgenin taban açıları bulunur. Teğet kiriş açı çevre açıya eşit olduğundan ve üçgenin iç açıları toplamından beta, doğru açıdan ise alfa açısı bulunur.

çember ve daire çözümlü test

Problem 4’ün çözümü :

Şekildeki yarım çember sorusunda uzunlukları eşit olan kirişlerin böldüğü yayların açı ölçüleri eşit olduğundan 3a+36°=180°, a=48° dir. Çevre açılar gördükleri yayın yarı ölçüsüne eşittir. Buna göre x=(2.48°+36°)/2=66° bulunur.

çemberde açı test

Problem 5’in çözümü :

ABC üçgeninin iç açıları toplamından A açısının ölçüsü 80° dir. ABED kirişler dörtgeni olduğundan α+80°=180°, α=100° bulunur.

kirişler dörtgeni çözümlü sorular

Problem 6’nın çözümü :

Şekildeki dörtgende karşılıklı açıların toplamı 180° olduğundan çevrel çember çizersek kirişler dörtgeni olur. AB yayı 2x olduğundan m(ACB)=x olur.x+55°=103° (dış açı), çemberde açı kirişler dörtgeni sorusunun cevabı x=48° dir.

kirişler dörtgeni soru çözümü

Problem 7’nin çözümü :

r=|OC|=6 cm. Bir noktadan bir çembere çizilen iki teğet parçasının uzunluğu birbirine eşittir. |AB|=|CB|=18 cm. DOB ikizkenar üçgeninde |OD|=|DB|=6+x olduğundan |CD|=12-x olur. COD üçgeninde pisagordan x=4 cm bulunur.

çemberde uzunluk çözümlü sorular

Problem 8’in çözümü :

O merkezli çemberin yarıçapı karenin köşegenidir. Karenin köşegenleri birbirini dik ortalar. Üçgende hipotenüs dik kenarın 2 katı olduğundan, bu dik kenarın karşısındaki köşe 30° dir. Taban açıları 30° olan ikizkenar üçgenin tepe açısı 120° dir.

tyt çember çözümleri
doğruda açılar test pdf

Çember ve Daire Test-1 PDF

Ders Geometri, ücretsiz olarak indirilebilen pdf formatında Geometri soru bankası kitabını sunar. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlanmaktadır. Adaylar üniversite giriş sınavı tyt ayt için önemli olan çember ve daire test-1 pdf dosyasını görüntüleyebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir